Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =

ZASADY REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się na wolne miejsca
do poszczególnych grup wiekowych i uzależniona jest od możliwości
organizacyjnych danej placówki. Do przedszkola samorządowego przyjmuje
się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsca
wychowania przedszkolnego dzieciom 6-letnim, które mają obowiązek
realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego.
Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona
zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach
samorządowych do dnia 28 kwietnia 2017r.

 

Załączniki artykułu

Piątek 20 paździenika 2017

Budzisława, Irena, Wendelin, Apollo, Witalis, Aurora

Ankieta

Czy masz profil na Facebooku?Zobacz wyniki