Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim

Wychowawcy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =

 PERSONEL  PEDAGOGICZNY  STANOWIĄ:


mgr Małgorzata Grzędowska - dyrektor przedszkola 

mgr Krystyna Bąkiewicz - nauczyciel dyplomowany
przygotowanie pedagogiczne: pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
kursy kwalifikacyjne:
- oligofrenopedagogika
- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- terapia pedagogiczna

mgr Lidia Paszta – nauczyciel dyplomowany
przygotowanie pedagogiczne: pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
studia podyplomowe: w zakresie nauczania początkowego jęz. angielskiego dla nauczycieli  wychowania  przedszkolnego i  klas zintegrowanych

mgr Katarzyna Pałac – Mizera – nauczyciel dyplomowany
przygotowanie pedagogiczne: pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
kursy kwalifikacyjne:
- oligofrenopedagogika
- terapia pedagogiczna

mgr Ewa Preder – nauczyciel dyplomowany
przygotowanie pedagogiczne: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

mgr Karolina Socha – Olczak – nauczyciel dyplomowany
przygotowanie pedagogiczne: pedagogika zdrowia z wychowaniem fizycznym
studia podyplomowe:
- edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
- gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym
- technologia informacyjna dla nauczycieli
- zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości
kursy kwalifikacyjne: 
pierwsza pomoc przedmedyczna

mgr Joanna Krasińska – nauczyciel mianowany
przygotowanie pedagogiczne: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
studia podyplomowe: technologia informacyjna dla nauczycieli

mgr Urszula Popek – nauczyciel mianowany
przygotowanie pedagogiczne: pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z edukacją artystyczną
studia podyplomowe: dietetyka

mgr Monika Próchnicka – nauczyciel mianowany
przygotowanie pedagogiczne: pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z edukacją artystyczną
studia podyplomowe: edukacja plastyczna

mgr Agnieszka Weredzin – nauczyciel mianowany
przygotowanie pedagogiczne: pedagogika w zakresie pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją
studia podyplomowe:  
- edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane
- gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna i promocja zdrowia
kursy kwalifikacyjne:
- pierwsza pomoc medyczna

mgr Katarzyna Koczberska – nauczyciel mianowany
przygotowanie pedagogiczne: pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczą

mgr Barbara Zielonka - nauczyciel kontraktowy
mgr Elżbieta Szota - logopeda


PERSONEL ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWY STANOWIĄ:

Izabella Kurasik-Gwarda - intendentka

Anna Szwedo - kucharka
Elżbieta Marczak - pomoc kucharki
Maria Salamaga - pomoc kucharki

Beata Gliszczyńska - pomoc nauczycielki

Lidia Szymańska - woźna
Katarzyna Bogus - woźna
Anna Olasik - woźna
Lidia Konior - woźna
Bożena Gliszczyńska - woźna

Alek Mielczarek - dozorca
Darek Olczyk - dozorca