Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 5

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =

JUŻ CHODZĘ DO GRUPY V
Powinienem/ Powinnam znać:
- Swoje imię i nazwisko
- Swój wiek
- Swój adres
Czego więcej muszę się nauczyć:
 - Mówić dzień dobry i do widzenia.
- Dbać o moje rzeczy i odkładać je na swoje miejsce.
- Dostosować się do harmonogramu zajęć w mojej grupie.
- Dzielić się z innymi i nie dyskryminować nikogo.
- Przy stole zachowywać się kulturalnie.
- Być koleżeńskim.
- Dbać o siebie i innych.
- Doceniać to co mam.
- Być dobrym człowiekiem.
WY, dorośli mi w tym pomożecie!!!
 
MAMO I TATO
Pobyt w przedszkolu jest dla mnie bardzo ważny, dlatego proszę WAS:
- Przyprowadzajcie mnie punktualnie do przedszkola.
- Odbierajcie mnie też punktualnie, bo inaczej pomyślę, że o mnie zapomnieliście.
- Przychodźcie na zebrania rodziców. To jest bardzo ważne dla nauczycielek i dla mnie.
- Nie zapominajcie, że w mojej grupie obowiązują pewne normy i zasady, których należy przestrzegać.
- Jeśli WY będziecie się do tego stosować, to i ja nauczę się tak postępować.
 
DZIĘKUJĘ  MAMO I TATO  za to,
że mi pomagacie swobodnie rozwijać się!
 
Celem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania, a także tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
Warunkiem postępów w nauce jest zindywidualizowanie wspomagania rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
-  Zadanie zbyt łatwe nudzi dziecko.
-  Zadanie zbyt trudne zniechęca dziecko.
Zadania na poziomie podstawowym – wykonują wszystkie dzieci.
Zadania o wyższym stopniu trudności – wykonują prawie wszystkie dzieci.
Zadania o najwyższym stopniu trudności – wykonują dzieci pracujące szybciej (choć nie zawsze).
Stopniowanie trudności jest bardzo istotne. Dzieci mają różne predyspozycje i ważne, aby dostosować materiał do ich umiejętności.
Mądre wychowanie dziecka jest przepustką do szkoły. Nawet proste ćwiczenia rozwijające syntezę słuchową i wzrokową czy poprawną wymowę zamieniają się w dobrą zabawę, a dziecko nawet nie wie kiedy zdobywa nową wiedzę i umiejętności miło spędzając czas.
Dzieci czasami głośno się śmieją, czasami się obrażają, a kiedy indziej złoszczą… Rozpiera je energia. Nie panują jeszcze nad emocjami i dopiero się tego uczą, poznają zasady działania w grupie. Nauczyciel ma być ich przewodnikiem na drodze do dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Ma pomóc w niełatwym zadaniu, aby grupa stała się zgraną paczką.
Karty pracy gwarantują doskonałe przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Zapewniają pełną realizację treści nowej podstawy programowej. Całościowe podejście uwzględnia rozwijanie różnorodnych kompetencji zgodnie z możliwościami dziecka 6-letniego. Karty pracy są uzupełnieniem aktywnych form pracy z dzieckiem, utrwalają wiadomości i umiejętności. Spójność treści z obecnymi realiami i proste polecenia motywują dziecko do nauki a pomoce dydaktyczne dają radość poznawania świata.
Dzieci ćwiczą spostrzegawczość, precyzję ruchów, umiejętność kategoryzowania, konstruowania zdań, budowania krótkich wypowiedzi, a jednocześnie rozwijają kompetencje społeczno-emocjonalne, czyli wszystko, co jest wymagane w gotowości szkolnej.
Nasze starszaki muszą się dobrze przygotować do podjęcia nauki w szkole, w związku z czym pilnie poszerzają swoją wiedzę językową, matematyczną, przyrodniczą, plastyczną, techniczną, muzyczną, ruchową i regionalną.
Raz w tygodniu grupa bierze udział w dodatkowych zajęciach tanecznych, raz w miesiącu dzieci uczestniczą w audycjach muzycznych na terenie naszego przedszkola, a dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego. Ponadto chętne dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych „Przedszkoliada”. Cykliczne dzieci biorą udział w lekcjach bibliotecznych na terenie Biblioteki Miejskiej poszerzając swoją wiedzę na różne tematy.