Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 3

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 = 
Grupa III to 5 latki- tworzą grupę żywą i aktywną. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne podczas zabaw i zajęć. Przedszkolaki lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie i chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Dzieci starają się być samodzielne i koleżeńskie. Dostrzegają potrzeby innych. Potrafią pełnić dyżury i robią to chętnie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i spacerami dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co nasze przedszkolaki zdobywają nowe umiejętności i wiadomości. Raz w tygodniu grupa bierze udział w dodatkowych zajęciach tanecznych, dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego. Raz w miesiącu przedszkolaki uczestniczą w audycjach muzycznych prowadzonych na terenie placówki. Cyklicznie dzieci biorą udział w lekcjach bibliotecznych realizowanych w "Mediatece" poszerzając swoją wiedzę na różne tematy. W tym roku grupa trzecia realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna nasza Polska cała".